Фондация за развитие на информационното общество

Какво правим

За постигането на идеалните си цели ФРИО извършва и стопански дейности – консултации, обучения, семинари, социологически проучвания и други. Всички приходи се използват за реализирането на нестопанската цел на ФРИО.
Go to Общество

Общество

Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и закрила на правата на човека, на хората в неравностойно положение и на уязвими социални групи.

Go to Информация

Информация

Съдействие за устойчивото развитие на региони, сектори, общности, институции и организации. Насърчаване развитието на предприемачеството и иновациите в сферата на информационното общество.

Go to Медии

Медии

Укрепване ролята на медиите в обществените процеси. Подпомагане на научни изследвания и популяризиране на световни достижения в областта на електронните медии, медийното право и измерване ефективността на медийните комуникации.

Наука

Подпомагане на образованието и обществената реализация на млади хора и обучението в контекста на ученето през целия живот. Проекти в сферите здравеопазване, образование, наука, култура, техника и физическата култура.

Основана през ноември 2013, Фондацията за Развитие на Информационното Общество (ФРИО) е юридическо дружество с нестопанска цел, създадено за да стимулира, координира и подпомага развитието на гражданското общество, медиите, свободните достъп и обмен на информация.

Екип

Основатели и членовe на ФРИО

Милена Илиева

Анна Петкова

Явор Арабаджиев

Финансиращи организации

Организации и програми за финансова помощ, по които се реализират проекти на ФРИО

Новини

Последни новини и събития за ФРИО