ФРИО публикува “Европейска София”

Фондация за развитие на информационното общество публикува сборника от добри практики „Европейска София през погледа на гражданитеДесет добри практики по Програма „Европа“ на Столична община.

Проектът „Добрите практики на Столична община за насърчаване на взаимодействието между гражданите и местната власт“, който се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма „Европа“ 2014, представи 10 успешни практики, реализирани с подкрепата на Програма Европа на Столичната община през периода 2009-2014 – период от 5 години от съществуването на програмата. Избраните примери покриват различни тематични области от програмата, като представените 10 примера на успешно взаимодействие между гражданите и местната власт, реализирани по Програма „Европа“ на Столичната община, са избрани от „Фондация за развитие на информационното общество“ с целта се да покрие широк диапазон проекти – по-малки и по-големи; от различни тематични приоритети и области; изпълнявани в различни райони на София от разнообразен тип организации.

Дигитална версия на сборника от добри практики можете да намерите тук: Dobrite Praktiki_web

 


Проектът „Добрите практики на Столична община за насърчаване на взаимодействието между гражданите и местната власт“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма „Европа“ 2014.