Покана за пресконференция на проект “Енергетика на светло”

header

 

Уважаеми колеги,

„Фондация за развитие на информационното общество“ и „Икономедиа“ имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция по повод старта на проекта „Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg), договор № 295/20.05.2015.

Целта на проекта е да осветли енергийния сектор и да допринесе за прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост.

По проекта ще бъде създаден информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост. Той ще съдържа както данни от националната енергийна система – моментни и в развитие за даден период, така и анализи на системата, обвързващи показателите от енергийния пазар с реалното им значение за потребителите. Ще бъдат публикувани калкулатори, интерактивни карти и др. с цел предлагане на информация по разбираем за масовия читател начин, за да може той да си състави информирано мнение.

Дейностите по проекта включват също онлайн проучване, онлайн дебати, дискусии, информационен бюлетин.

 

Пресконференцията ще се проведе на 28 август 2015 г. от 13.00 часа в сградата на „Икономедиа“ – София, ул. „Иван Вазов“ 30

 

Очакваме Ви

 С уважение,

Любомир Василев Любомиров, ръководител проект

 www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Фондация за развитие на информационното общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикациите отразяват официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.
Проект „Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published.