„ФРИО“ и „Икономедиа“ представиха проекта „Енергетика на светло”

 

„Фондация за развитие на информационното общество“ и „Икономедиа“ представиха проекта „Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост”

 

„Фондация за развитие на информационното общество“ и „Икономедиа“ представиха проекта „Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост” на пресконференция проведена на 28.08.2015 г. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg), договор № 295/20.05.2015.

Целта на проекта е да осветли енергийния сектор и да допринесе за прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост.

По проекта ще бъде създаден информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост. Той ще съдържа както данни от националната енергийна система – моментни и в развитие за даден период, така и анализи на системата, обвързващи показателите от енергийния пазар с реалното им значение за потребителите. Ще бъдат публикувани калкулатори, интерактивни карти и др. с цел предлагане на информация по разбираем за масовия читател начин, за да може той да си състави информирано мнение.

Дейностите по проекта включват също онлайн проучване, онлайн дебати, дискусии, информационен бюлетин.

Проектът е на стойност 22 187.20 евро, максималният размер на безвъзмездната помощ е 19 887.20 евро.

Снимките от събитието можете да намерите тук.

 www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Фондация за развитие на информационното общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикациите отразяват официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.
Проект „Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.