Конференция за либерализацията в енергетиката организират ФРИО и Капитал

 

Event

 

 

 

Годишна енергийна конференция на тема “Либерализация на енергийния пазар и новите тенденции в сектора” ще се проведе на
22 март 2016 г.
в хотел „Балкан” – София.

Организатори са Фондация за развитие на информационното общество и вестник „Капитал” (издание на Икономедиа).

Целта на събитието е широк кръг от заинтересовани страни – представители на институции, производители, електроразпределителни дружества, НПО, бизнеса и битови потребители, да обсъдят очакваните и възможни ефекти от предстоящата фундаментална промяна с либерализацията на енергийния пазар през тази година.

В програмата на конференцията ще бъдат засегнати въпроси за предизвикателствата пред енергийния бизнес и защо е важна либерализацията и на газовия пазар. Как бизнесът може да се възползва от новите тенденции в сектора „Европейска политика за енергетика и климат” и как тя ще се отрази на България са други акценти в дневния ред на събитието.

За регистрация и повече информация: capital.bg/energycon

Конференцията се организира като допълнителна дейност към проект „Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост”, осъществяван с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 


Проектът „Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“, договор № 295/20.05.2015 www.ngogrants.bg