September 10, 2015

Практики за насърчаване на взаимодействието между гражданите и местната власт

 

Име на проекта: „Добрите практики на Столична община за насърчаване на взаимодействието между гражданите и местната власт”

Инициатива: Програма Европа на Столична Община

Период: 2009-2014

Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление

Приоритетна област: Подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата

Кратко описание:

Проектът представя 10 успешни практики, реализирани с подкрепата на Програма Европа на Столичната община през досегашните 5 години от нейното съществуване. Избраните примери покриват различните тематични области от програмата, а именно:

  • реализирани публични политики на местно ниво, свързани с членството на България в ЕС;
  • въвеждане и популяризиране на европейски практики, насочени към повишаване качеството на живот в столицата и утвърждаване на принципите на доброто управление в местната власт;
  • активното включване на гражданския сектор за подобряване образа на столицата;
  • насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

Добрите практики са представени не като сух сбор от факти, а като вдъхновяващи лични истории за човешки съдби, написани от професионални журналисти.