September 12, 2015

Резултати


1. Анализ на резултатите от проучването за информираност и информационни потребности относно енергетиката


 

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА