September 9, 2015

Прозрачност за бежанците

 

Име на проекта: “Прозрачност за бежанците”

Инициатива: Програма за подкрепа на НПО в България

Конкурсна рамка: II. 2014

Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление

Приоритет: Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Кратко описание:

Темите за бежанците се отразяват до голяма степен едностранчиво. Това допринася за непознаване на проблемите и за създаване на предразсъдъци, расистки и ксенофобски настроения. Проектът ще допринесе за запознаване на обществото с тенденциите на медийното отразяване, ще посочи реалните проблеми и ще даде възможност на читателите да формират своя обективна гледна точка. Организирането на информационни срещи между представители на властта, НПО и „лидери на мнение“ сред бежанците ще допринесе за създаването на широк публичен дебат. Целта е насърчаване на демократичните ценности, включително защита правата на човека и ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Ще бъдат разпространени 4 доклада от медиен анализ на всички теми свързани с бежанците в България, ще бъдат проведени 4 информационни срещи с институции, власти, медии, НПО и доброволчески организации, на които ще бъдат представени резултатите от анализите, ще бъдат представени реалните проблеми и необходимите мерки за решаването им.

Статус на проекта: Подаден за одобрение.